بیمه نامه 1400 | شماره 7 |

5.00 1 رای
120,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 56 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم خوردگی خوردگی آهن | ویدئو مدت زمان این ویدئو:…
120,000 تومان

فلش مموری آموزش کامل نیمسال اول شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
840,000 تومان
این pack که به صورت فلش مموری عرضه می شود، همه محتویات بیمه نامه های 1 تا 7 مربوط به…
840,000 تومان

فلش مموری آموزش کامل نیمسال دوم شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
این pack که به صورت فلش مموری عرضه می شود، همه محتویات بیمه نامه های 8 تا 12 مربوط به…
600,000 تومان