تلفن: 86051235

شماره موبایل: 09309990570

کانال تلگرام: AghajaniShimi

سامانه پیام کوتاه: 500029606

صفحه اینستاگرام: mreza_aghajani