همایش شیمی دهم

بسته جامع جمع بندی شیمی دهم (+ 16 آزمون جامع)

4.80 5 رای
500,000 تومان
محتوا: تست نامه آزمون های جامع (pdf) جزوه همایش شیمی دهم [برای خرید کلیک کنید] برای خرید نسخه چاپی کلیک…
500,000 تومان

همایش شیمی یازدهم

بسته جامع جمع بندی شیمی یازدهم (+ 20 آزمون جامع)

4.75 4 رای
500,000 تومان
پس از خرید دوره، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! {توجه داشته باشید که: حتما…
500,000 تومان

همایش شیمی دوازدهم (نیمسال اول)

بسته جامع جمع بندی نیمسال اول شیمی دوازدهم

5.00 13 رای
500,000 تومان
پس از خرید دوره، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! {توجه داشته باشید که: حتما…
500,000 تومان

همایش شیمی دوازدهم (نیمسال دوم)

بسته جامع جمع بندی نیمسال دوم شیمی دوازدهم

5.00 2 رای
500,000 تومان
محتوا: تست نامه آزمون های جامع (pdf) جزوه همایش شیمی نیمسال دوم دوازدهم [برای دانلود کلیک کنید] خصوصی این بخش…
500,000 تومان