همایش شیمی دهم

همایش جمع بندی شیمی دهم (16 آزمون جامع)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
زمان انتشار محصول: از روز دوشنبه 11 بهمن تحلیل های ویدئویی آزمون های جامع، از روز انتشار محصول، به مرور…
450,000 تومان

همایش جمع بندی شیمی دهم (30 آزمون جامع)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
زمان انتشار محصول: از روز دوشنبه 11 بهمن تحلیل های ویدئویی آزمون های جامع، از روز انتشار محصول، به مرور…
700,000 تومان

همایش شیمی دوازدهم (نیمسال اول)

همایش جمع بندی نیمسال اول شیمی دوازدهم

5.00 11 رای
600,000 تومان
پس از خرید دوره، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! {توجه داشته باشید که: حتما…
600,000 تومان

همایش شیمی یازدهم

همایش شیمی دوازدهم (نیمسال دوم)