همایش های شیمی کنکور 98 – مهندس آقاجـانی

همایش شیمی جامع نظام قدیم

تاریخ برگزاری : دوشنبه 20 خرداد 98

محل برگزاری : دانشگاه صنعتی شریف

ساعت برگزاری : 8:30 تا 17:30

محتوای روز همایش :

1. کتاب همایش “ذهن طراح” (شامل مجموعه های ارزشمند 35 تایی شبیه سازی شده شیمی به سبک کنکور با پاسخ های تشریحی)

2. مشترک ها (مشابهات کتاب های نظام جدید و نظام قدیم)

3. بررسی و تحلیل تست های تیپ کنکورهای 97 (داخل و خارج) به همراه DVD تحلیل کنکور 97

4. پیش بینی تست های کنکور 98

5. DVD هفته آخر (شامل : بررسی ویدئویی تست های تیپ کنکورهای سراسری)

این همایش به درد دانش آموزانی که دنبال رتبه، رشته و دانشگاه خوب نیستند، نمی خورد!

محتوای قبل از همایش (برای کسب آمادگی بیشتر پیش از شرکت در همایش) :

کوپن تخفیف 70 درصدی تهیه هر یک از محصولات خانه شیمی ایران برای هریک از شرکت کنندگان در همایش

پذیرایی و ناهار را رایگان میهمان خانه شیمی ایران خواهید بود.

هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان

ظرفیت محدود – شماره صندلی براساس زمان ثبت نام


ثبت نام اینترنتی


همایش شیمی جامع نظام جدید

تاریخ برگزاری : شنبه 1 تیر 98

محل برگزاری : دانشگاه شهید بهشتی تهران

ساعت برگزاری : 8:30 تا 17:30

محتوای روز همایش :

1. کتاب همایش “ذهن طراح” (شامل مجموعه های ارزشمند 35 تایی شبیه سازی شده شیمی به سبک کنکور با پاسخ های تشریحی)

2. کتاب همایش “به درد نخور!” (این کتاب به درد دانش آموزانی که دنبال رتبه، رشته و دانشگاه خوب نیستند، نمی خورد!)

3. مشترک ها (مشابهات کتاب های نظام جدید و نظام قدیم)

4. پیش بینی تست های کنکور 98

5. ساختارهای شیمی کنکور (کتابهای دهم تا دوازدهم)

محتوای قبل از همایش (برای کسب آمادگی بیشتر پیش از شرکت در همایش) :

کوپن تخفیف 70 درصدی تهیه هر یک از محصولات خانه شیمی ایران برای هریک از شرکت کنندگان در همایش

پذیرایی و ناهار را رایگان میهمان خانه شیمی ایران خواهید بود.

هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان

ظرفیت محدود – شماره صندلی براساس زمان ثبت نام


ثبت نام اینترنتی

telegram

aghajanishimi@

E-mail

khaneshimi@gmail.com.com
khaneshimi.com

phone

02188216478


02188216456کارگاه های تست و نکته کنکور 98 – ویژه داوطلبان نظام قدیم

1. استوکیومتری

تاریخ برگزاری : 27 مهر 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

ثبت نام اینترنتی : پایان

وضعیت : برگزار شد

2. ترمودینامیک

تاریخ برگزاری : 25 آبان 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

ثبت نام اینترنتی : پایان

وضعیت : برگزار شد

3. محلول ها

تاریخ برگزاری : 28 دی 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه تربیت مدرس

ثبت نام اینترنتی : پایان

وضعیت : برگزار شد

4. شیمی 2 (فصل های 1 تا 3)

تاریخ برگزاری : 26 بهمن 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

ثبت نام اینترنتی : پایان

وضعیت : برگزار شد

5. شیمی 2 (فصل های 4 و 5)

تاریخ برگزاری : 6 اسفند 97

ساعت : 8 تا 14

محل برگزاری : دانشگاه شریف

ثبت نام اینترنتی : پایان

وضعیت : برگزار شد

6. شیمی پیش دانشگاهی 1

تاریخ برگزاری : 21 اردیبهشت 98

ساعت : 14 تا 20

محل برگزاری : دانشگاه شریف

ثبت نام اینترنتی : پایان
وضعیت : برگزار شد

7. شیمی پیش دانشگاهی 2

تاریخ برگزاری : 6 خرداد 98

ساعت : 9 تا 15

محل برگزاری : دانشگاه شریف

ثبت نام اینترنتی :

وضعیت : در حال ثبت نام …کارگاه های پیش رو …