بسته ویدئویی DVD “مسائل استوکیومتری” (نظام جدید)

4.50 2 رای
250,000 تومان

⭕️ تعداد تست های جزوه : ۱۰۱ تست (شامل تست های کنکورهای ۸۵ تا ۹۸) (رشته های ریاضی و تجربی) (داخل و خارج کشور)

⭕️ تعداد تست های بررسی شده توسط استاد : ۷۶

250,000 تومان

بسته ویدئویی DVD “مسائل غلظت” (نظام جدید)

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان

⭕️ تعداد تست های جزوه : ۱۰۱ تست (شامل تست های کنکورهای ۸۵ تا ۹۸) (رشته های ریاضی و تجربی) (داخل و خارج کشور)

⭕️ تعداد تست های بررسی شده توسط استاد : ۷۶

150,000 تومان

بسته ویدئویی آموزشی “اصل آفبا” (نظام جدید)

4.00 1 رای
80,000 تومان

⭕️ تیترهای بررسی شده در این بسته : اعداد کوانتومی – قاعده آفبا – آرایش الکترونی فشرده – اسثناهای آرایش الکترونی – لایه ظرفیت – تعیین دوره و ‌گروه – آرایش یون فلزهای واسطه – رابطه جدول تناوبی و آرایش الکترونی – تفاوت نوترون با الکترون و پروتون
⭕️ تعداد صفحات جزوه : ۱۸
⭕️ تعداد تست های جزوه : ۴۵ (شامل تست های کنکورهای ۸۵ تا ۹۸) (رشته های ریاضی و تجربی) (داخل و خارج کشور)

⭕️ تعداد تست های بررسی شده توسط استاد : ۳۲

80,000 تومان

بسته ویدئویی آموزشی “جدول تناوبی” (نظام جدید)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
محتوای این دوره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 1 ساعت و 10 دقیقه جـزوه فایل های ضمیمه تعداد صفحات:…
رایگان!

بسته ویدئویی آموزشی “فرمول نویسی ترکیب های یونی” (نظام جدید)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

⭕️ تیترهای بررسی شده در این بسته : اعداد کوانتومی – قاعده آفبا – آرایش الکترونی فشرده – اسثناهای آرایش الکترونی – لایه ظرفیت – تعیین دوره و ‌گروه – آرایش یون فلزهای واسطه – رابطه جدول تناوبی و آرایش الکترونی – تفاوت نوترون با الکترون و پروتون
⭕️ تعداد صفحات جزوه : ۱۸
⭕️ تعداد تست های جزوه : ۴۵ (شامل تست های کنکورهای ۸۵ تا ۹۸) (رشته های ریاضی و تجربی) (داخل و خارج کشور)

⭕️ تعداد تست های بررسی شده توسط استاد : ۳۲

رایگان!

بیمه نامه 1 شیمی دوازدهم

4.40 5 رای
50,000 تومان
مطابق با : صفحات 1 تا 16 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش + تحلیل تست های کنکور +…
50,000 تومان

بیمه نامه 10 شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
مطابق با : صفحات 89 تا 100 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 2…
50,000 تومان

بیمه نامه 11 شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
مطابق با : صفحات 101 تا 108 کتاب شیمی دوازدهم محتوای این شماره: آموزش ویدئو مدت زمان این ویدئو: 3 ساعت…
50,000 تومان