35 دقیقه 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
مبحث: پلیمرهای افزایشی - کتاب شیمی یازدهم - فصل 3 محتوای این آموزش: پلیمرهای افزایشی مشاهده | دانلود ویدئو مدت…
رایگان!

35 دقیقه 2

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
محتوای این آموزش: گروه های عاملی مشاهده | دانلود ویدئو مدت زمان این ویدئو: 46 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
50,000 تومان

35 دقیقه 3

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
محتوای این آموزش: آمین ها و آمیدها مشاهده | دانلود ویدئو مدت زمان این ویدئو: 54 دقیقه خصوصی این بخش…
50,000 تومان

بسته ویدئویی “ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین” (دانلودی)

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
نمونه تدریسپس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی…
150,000 تومان

بسته ویدئویی “پلیمرها” (دانلودی)

5.00 3 رای
200,000 تومان
پس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی به…
200,000 تومان

بسته ویدئویی “ترموشیمی”

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
نمونه تدریسپس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی…
250,000 تومان

بسته ویدئویی “ساختار لوویس” (دانلودی)

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
نمونه تدریسپس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی…
150,000 تومان

بسته ویدئویی “سینتیک” (دانلودی)

5.00 2 رای
250,000 تومان
نمونه تدریسپس از سفارش محصول، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! و از حالت خصوصی…
250,000 تومان