بیمه نامه | شماره 8 |

5.00 8 رای
80,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 65 تا 77 کتاب درسی شیمی دوازدهم مواد کووالانسی و مواد مولکولی جامدهای کووالانسی | اجزای…
80,000 تومان