33%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 5 | گزینه دو

4.67 3 رای
150,000 تومان 100,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 44 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم سلول های گالوانی نیم سلول…
150,000 تومان 100,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 7 | قلم چی

5.00 1 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 56 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم خوردگی خوردگی آهن | ویدئو…
80,000 تومان 50,000 تومان
38%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 7 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 58 تا 62 کتاب درسی شیمی دوازدهم خوردگی حفاظت کاتدی | آهن…
80,000 تومان 50,000 تومان