بیمه نامه | شماره 8 |

5.00 9 رای
120,000 تومان
محتوای این شماره: صفحات 65 تا 77 کتاب درسی شیمی دوازدهم مواد کووالانسی و مواد مولکولی جامدهای کووالانسی | اجزای…
120,000 تومان

بیمه نامه | شماره 9 |

4.92 13 رای
120,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 77 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی و جامدهای فلزی…
120,000 تومان