بیمه نامه 1400 | شماره 10 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 81 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای فلزی جامدهای فلزی |…
60,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 7 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 77 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی و جامدهای فلزی…
80,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 9 | قلم چی

4.80 5 رای
80,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 77 تا 88 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی و جامدهای فلزی…
80,000 تومان

بیمه نامه 1400 | شماره 9 | گـاج

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 73 تا 81 کتاب درسی شیمی دوازدهم جامدهای یونی رفتار مولکول ها…
60,000 تومان