17%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 3 | قلم چی

5.00 5 رای
60,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 28 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 28 تا 32 بازها…
60,000 تومان 50,000 تومان
29%
تخفیف

بیمه نامه 1400 | شماره 3 | گزینه دو

بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان 50,000 تومان
تیزر معرفی بیمه نامه: محتوای این شماره: صفحات 24 تا 32 کتاب درسی شیمی دوازدهم صفحات 24 تا 28 مسائل…
70,000 تومان 50,000 تومان