کتاب کلاس شیمی 1 | شیمی دهم

5.00 5 رای
100,000 تومان
با دقت بخوانید!  این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. و فقط ویژه دانش آموزان کلاس…
100,000 تومان

کتاب کلاس شیمی 2 | شیمی یازدهم

4.83 6 رای
150,000 تومان
با دقت بخوانید!  این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. و فقط ویژه دانش آموزان کلاس…
150,000 تومان

کتاب کلاس شیمی 3 | شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
با دقت بخوانید!  این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. و فقط ویژه دانش آموزان کلاس…
150,000 تومان