فصل نامه شیمی پایه | کنکور 1401 {چاپ جدید}

5.00 1 رای
160,000 تومان
با دقت بخوانید! شامل : پوشش همه نکات کتاب درسی (مفاهیم + نکات حفظی) توجه: این کتاب نسخه چاپی مورد…
160,000 تومان

کتاب کلاس شیمی 1 | شیمی دهم | کنکور 1400 {اتمام چاپ}

5.00 5 رای
100,000 تومان
با دقت بخوانید!  این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. و فقط ویژه دانش آموزان کلاس…
100,000 تومان

کتاب کلاس شیمی 2 | شیمی یازدهم | کنکور 1400 {اتمام چاپ}

4.83 6 رای
150,000 تومان
با دقت بخوانید!  این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. و فقط ویژه دانش آموزان کلاس…
150,000 تومان

کتاب کلاس شیمی 3 | شیمی دوازدهم | کنکور 1400 {اتمام چاپ}

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
با دقت بخوانید!  این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. و فقط ویژه دانش آموزان کلاس…
150,000 تومان

کتاب کلاس شیمی پایه | کنکور 1401 {چاپ جدید}

بدون امتیاز 0 رای
240,000 تومان
با دقت بخوانید! این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. شامل : پوشش مفاهیم شیمی…
240,000 تومان

کتاب کلاس شیمی دوازدهم | کنکور 1401 {چاپ جدید}

5.00 1 رای
180,000 تومان
با دقت بخوانید! این کتاب ویژه کلاس های حضوری و یا کلاس های آنلاین یا آفلاین مهندس آقاجانی است. شامل : پوشش مفاهیم شیمی…
180,000 تومان