35 دقیقه 1

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
مبحث: پلیمرهای افزایشی - کتاب شیمی یازدهم - فصل 3 محتوای این آموزش: پلیمرهای افزایشی مشاهده | دانلود ویدئو مدت…
رایگان!

35 دقیقه 2

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
محتوای این آموزش: گروه های عاملی مشاهده | دانلود ویدئو مدت زمان این ویدئو: 46 دقیقه خصوصی این بخش خصوصی…
50,000 تومان

35 دقیقه 3

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان
محتوای این آموزش: آمین ها و آمیدها مشاهده | دانلود ویدئو مدت زمان این ویدئو: 54 دقیقه خصوصی این بخش…
50,000 تومان