فلش مموری آموزش کامل نیمسال اول شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
840,000 تومان
این pack که به صورت فلش مموری عرضه می شود، همه محتویات بیمه نامه های 1 تا 7 مربوط به…
840,000 تومان

فلش مموری فصل نامه شیمی پایه

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان
این pack که به صورت فلش مموری عرضه می شود، همه محتویات فصل نامه های شیمی پایه را شامل می شود.…
900,000 تومان

همایش جمع بندی شیمی دهم (16 آزمون جامع)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
زمان انتشار محصول: از روز دوشنبه 11 بهمن تحلیل های ویدئویی آزمون های جامع، از روز انتشار محصول، به مرور…
450,000 تومان

همایش جمع بندی شیمی دهم (30 آزمون جامع)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان
زمان انتشار محصول: از روز دوشنبه 11 بهمن تحلیل های ویدئویی آزمون های جامع، از روز انتشار محصول، به مرور…
700,000 تومان

همایش جمع بندی نیمسال اول شیمی دوازدهم

5.00 11 رای
600,000 تومان
پس از خرید دوره، دوباره به این صفحه بازگردید. قفل ها برایتان باز می شوند! {توجه داشته باشید که: حتما…
600,000 تومان