.

همایش شیمی جامع کنکور | مهندس آقاجانی | خرداد 96 | تبریز | برگزارکننده: آموزشگاه پزشکان برتر

همایش شیمی 2 | مهندس آقاجانی | 10 فروردین 96 | دانشگاه شریف – ساختمان جهاد دانشگاهی

همایش شیمی پیش دانشگاهی یک | مهندس آقاجانی | دی ماه 96 | دانشگاه شریف – ساختمان جهاد دانشگاهی

نکته و تست کنکور 92 | مهندس آقاجانی | مجتمع فنی تهران شعبه غرب تهران (صادقیه)