همایش شیمی یازدهم

همایش شیمی دوازدهم (نیمسال اول)

همایش جمع بندی نیمسال اول شیمی دوازدهم

5.00 3 رای
250,000 تومان
امسال با توجه به شرایط کرونا، همایش جمع بندی نیمسال اول شیمی دوازدهم مهندس آقاجانی به شکل غیرحضوری و آفلاین…
250,000 تومان

همایش شیمی دوازدهم (نیمسال دوم)

همایش شیمی دهم